เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 เจ้าหน้าตำรวจเขาชัยสน ร่วมอบรมเพิ่มศักยภาพ โดยมีพล.ต.ท.วีรพงษ์ ชื่นภักดี ผบช.ภ.9 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการทำสื่อเคลื่อนไหวและสื่อภาพอินโฟกราฟิกเพื่อการประชาสัมพันธ์ ตำรวจภูธรภาค 9 ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2559 โดยมีข้าราชการตำรวจชุด io ในสังกัด ภ.9 และหน่วยต่างๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ ภ.9 เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 199 นาย ณ โรงแรมพาวีเลี่ยน สงขลา