เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ศูนย์จราจรท่านางพรหม. เขาชัยสน โดยร.ต.ท.อนิรุจ. ทองตราชู รอง สวป.สภ.เขาชัยสน. กวดขันและอำนวยความสะดวกด้านวินัยจราจร เพื่ิอลดอุบัติเหตุ