เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 พ.ต.ท.เจริญพร สอนสังช์ รอง ผกก.ป.สภ.เขาชัยสน ได้ให้ความรู้แก่น้องๆเยาวชนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลจากอบายมุขและส่งเสริมความรู้สู่ประชาคมอาเซียน ณ ทต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง